V úterý 5. října se koná volební valná hromada FC Slovan Rosice

Výkonný výbor FC Slovan Rosice, z.s. (dále jen „klub“), se sídlem Sportovní 372, 665 01 Rosice, IČO: 433 89 431, zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 1126, svolává na základě článku III odstavec 2 platných stanov klubu

řádnou volební valnou hromadu,

která se uskuteční dne 5.10.2021 (úterý) v 19:00 hod. v restauraci na hřišti FC Slovan Rosice (Sportovní 372, 665 01 Rosice).

Výkonný výbor klubu navrhuje pro volební valnou hromadu klubu následující program:

 1. Zahájení valné hromady
 2. Volba předsedajícího
 3. Schválení programu
 4. Návrh na zapisovatele
 5. Volba komisí – mandátová, návrhová, volební
 6. Zpráva o činnosti
 7. Zpráva o hospodaření
 8. Informace o stavu členské základny
 9. Zpráva mandátové komise
 10. Volba členů výkonného výboru
 11. Diskuze
 12. Návrh usnesení
 13. Závěr

Pozvánku na valnou hromadu lze stáhnout zde

Kategorie: Nezařazené